Konut

NECATİ ASLAN YALISI

Yapının restorasyon projesi, restitüsyon projesi esas alınıp, günümüz kullanım konforu gözönünde tutularak hazırlanmıştır. Bunun yanında, yapının zemin güçlendirmeye ve gemi trafiğinden kısmen de olsa korunması için kazıklı rıhtım takviyesi yapılmıştır.

Genel olarak, ahşap taşıyıcıları iyi durumda olup, konstrüksiyonunun onarımı askıya alınarak yapılmış ve hasarlı taşıyıcılar ile döşeme kirişleri yenilenmiştir.Yenileme sürecinde tüm yeni ahşaplar, mıhlar (dövme çivi) ile bağlanmıştır. Kagir duvarlarda ise derzler açılarak, yeniden derzlenip sıvanmış ve çatlak duvarlara enjeksiyon uygulanmıştır.

YAPIM TARİHİ
2009
PROJE ADI
Necati Aslan Yalısı
YER
Yeniköy, İstanbul
YAPILAN İŞLER
Rölöve- Restitüsyon- Restorasyon Projeleri + Uygulamada kontrollük ve danışmanlık
PROJE PAYLAŞ