Ticari

KORE SAVAŞI ANMA ALANI VE ZİYARETÇİ MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

TASARIM YAKLAŞIMLARI

Kavramsal yaklaşım
Ölümsüzlük ve sonsuzluk anlamını taşıyan dairesel form; birlik, bütünlük ve sonsuzluk kavramlarının birleştiği bir manevi arayışın çıkış noktası olmuştur.

Yapısal yaklaşım
Oluşturulacak olan yapının şehir simgesi ve kent odağı olmasının yanında dünyanın her köşesinden gelecek olan ziyaretçilerin de uğrak noktası olması istenmiştir. Çevreyle bütüncül olarak analiz edildiğinde, arazinin mevcut dokusu ve karakterinin korunmaya değer oluşu kütlesel tasarımın minimalize edilmesi gerekliliğini doğurmuştur.
Bu iki yaklaşım sonucunda, programın gerektirdiği manevi yoğunluğu baskılamayan, çevresindeki doğal doku ile bütünleşebilen bir mimari kurgu oluşmuştur.
Kütleler ve peyzajın birlikte uyumlu bir mekanizma olarak çalışabilmesinin yanında; kurgulanan peyzaj tasarımının, yapılar kaldırıldığında da, anıt kurgusu ile eksiksiz bir şekilde varlığını sürdürebiliyor oluşu önemli bir tasarım kriteridir.

Öngörü
Son birkaç senedir hızla gelişmekte olan Lüleburgaz’ın kent çeperine doğru genişleyeceği düşünülerek, mevcut durumda şehrin merkezinde yer almayan yarışma arazisinin, kısa zamanda kente dahil olacağı öngörülmüştür. Bu düşünce ile yola çıkıldığında kent ile gelecekte kuracağı potansiyel ilişkiler göz önüne alınmış ve projede bu noktalara değinilmiştir.

Arazi verilerinin değerlendirilmesi
Çeperlerden doğan akslar çakıştırılmış, arazinin kalbi olarak tanımlanan bu noktaya manevi odak konumlandırılmıştır.

Anıt kurgusu
Manevi Odak: Sonsuzluk ve ölümsüzlük gibi iki güçlü manevi kavramdan yola çıkılan anıt arayışında, geride kalanların hafızalarındaki anılar, kalplerindeki boşluk, yokluk ve kayıp hissi ile savaşta yitip gidenlerin sonsuzluğa erişmesi aynı potada buluşturulmak istenmiştir. Kolektif bellekte Kore Savaşı’nın bilinirliğini arttırma çabası içinde bahsedilen yokluk hissi, bir boşluk yaratılarak oluşturulmuştur. Toprak altında yaratılması uygun görülen dairesel form, merkezinde hem su hem de gökyüzünü barındırmaktadır.

Cepheler
Cephe tasarımında her iki coğrafyanın da özelliklerinin yansıtılabildiği bir öneri getirilmiştir. Trakya’nın Longoz ormanları ve Uzakdoğu’nun bambu bitkilerinin ince, uzun ve sık dokularından oluşturulan, taşıyıcı olmayan meşe ayaklar belirli bir ritimde kurgulanarak cephe sistemini oluşturmuşlardır. Aynı zamanda pasif güneş kırıcı olarak düşünülen bu elemanlar kütlelerin çevresinde ikincil bir cidar oluşturmaktadırlar.

Peyzaj Ögeleri
Doğa seyir terası: Sonsuzluk yolu olarak atfedilen manevi odağın deneyiminin doğal su öğesi (Lüleburgaz Deresi) ile bütünleşmesi istenmiştir.
Anı Duvarı: Sonsuzluk yolu deneyiminin bitiminde Kore Savaşı’na dair anıların, hikayelerin, yazıların aktarıldığı bilgilendirme duvarıdır.
Yansıma havuzu: Anı duvarının boyunca ve bitiminde ziyaretçi Trakya Longoz ormanlarından referansla, savaşta şehit düşen askerlere saygı duruşu vurgusunda nizamlı yerleştirilen ağaçlardan oluşturulmuştur.

YAPIM TARİHİ
2019
PROJE ADI
Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması
YER
Lüleburgaz
YAPILAN İŞLER
Mimari Tasarım
PROJE PAYLAŞ