Mimari Tasarım Projesi

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÇARŞI, YAŞAM MERKEZİ VE OTOPARK İLE YAKIN ÇEVRESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Satın Alma Ödülü
Projede; arazinin çevresiyle birlikte sahip olduğu potansiyeli farkında olan, yakın çevreyi ve koşullarını göz ardı etmeyen, şehirde yaşayanlara kazanım yaratırken, şehri ziyaret edenlerin de uğrak yeri olmayı amaçlayan bir tasarım hedeflenmiştir.

Yakın Çevre Tasarımı:

Yakın çevre düzenlemesinde kent hafızasında yer alan mevcut yaya sirkülasyonundan yola çıkılmıştır.

İskele meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Halk Bahçesi, Çanakkale için önemli arterler olarak yorumlanmıştır. Deniz yoluyla şehre gelen turisti ve günlük yaşamdaki kentliyi; İskele Meydanından Cumhuriyet Bulvarına doğru hareketinde, Cumhuriyet Meydanı yanındaki yeşil alanı kullandırarak, devamındaki Muammer Aksoy parkına geçişi sağlamak yakın çevre tasarımımızın esasını oluşturmaktadır.

Bu tasarım kurgusunda tescilli eski eserler restore edilerek, bu yapılara kültürel bir fonksiyon yüklenmesi ile kentin gelişimine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Mevcut yapı bloğunun özel mülkiyete ait olması probleminden yola çıkılarak, yapıların cephe ve çatılarının üzerlerine hafif metal bir konstrüksiyon tasarlanmıştır. Konstrüksiyon, kaldırım sınırlarında olup; yapıların cephelerine müdahale etmeyecek şekilde düzenlenmiş, eski eserlerin üzerinden efekti azaltılmış bir bağlantı olarak geçilmiştir. Bu sayede dış mekan homojenliği sağlanırken; öneri proje ile görsel bir iletişim kurulmak istenmiştir.

Muammer Aksoy Parkı içindeki gölgelikler ve organik yürüyüş yolları, mevcut yeşil dokuya minimum müdahale ile düzenlenmiştir.

Tasarım Yaklaşımı

Bir yanıyla doğayı, bir yanıyla şehri kucaklayan bir proje yaratmak amacıyla oluşturulan tasarımda ilke olarak kentlinin kullanım hafızasında yer etmiş olan, mevcut binadaki ana giriş yönü ve güneydoğu-kuzeybatı akslarının değiştirilmeden korunması temel alınmıştır.

Muammer Aksoy Parkı’ndaki yeşil alan ile proje arasında kurulmak istenen ilişki + 4.00 kotunda oluşturulan yükseltilmiş bir kamusal avlu sağlanmıştır.

Kütledeki doluluk ve boşluk oranları insanların ferah mekan algısına göre hesaplanmış; avlunun üst kotta kurgulanması, doğal ortam etkisi bina içine saydam yüzeyler ile yansıtılmasını sağlamıştır.


Kullanım şeması

  • -7.00 Kotu (2. Bodrum Kat): Otopark ve sığınak,
  • -3.50 Kotu (1. Bodrum Kat): Otopark ve teknik hacimler,
  • +-0.00 Kotu (Zemin Kat): Esnaf ve belediyeye ait ticari birimlere yer verilmiş; eski çarşı düzenine gönderme yapılmıştır.
  • + 4.00 Kotu (1. Kat): Yükseltilmiş kamusal avlu yerleştirilmiş, avluya kuzeybatı cephesinden (Muammer Aksoy Parkı yönü) yükselen basamaklar ile ulaşım sağlanmıştır. Kamusal avlu içinden çarşı ve yaşam merkezine girişler verilmiştir. Çocuk etkinlik merkezi, ulaşılabilirliğinin kolay olması adına yaşam merkezi girişine yakın kurgulanmış olup; Muammer Aksoy Parkı’nın yeşil dokusunun hem içeriden hem dışarıdan algılanabilmesi için aynalı cam cephe sistemi ile çözülmüştür. Bu kattaki tüm ticari birimler metrekareleri karşılamak adına asma katlı kurgulanmıştır.
  • +9.50 Kotu (2. Kat): Çok amaçlı salon, Muammer Aksoy parkına yönlendirilerek; sosyal etkinlikler esnasında park ile iletişim kurması istenilmiş ve sağlanmıştır. Yine bu katta restoran parka yönlendirilerek parkın bina ile bütünleşmesi amaçlanmıştır.

1.kat ve 2. kattaki sirkülasyon hatları kurgulanmış olan kamusal avluya bakış vermiş ve kullanıcının kapalı mekan algısı engellenmiştir.

Avlunun iki tarafındaki düşey sirkülasyon aksları, çelik konstrüksiyonmerdivenler olarak tasarlanmış ve görsel yoğunluk hafifletilmiştir.

Sirkülasyon hatları boyunca çözümlenen galeri boşlukları ile binanın zemin katına kadar ışık alması sağlanmıştır. Galeri boşluklarının avluya bakan ve açılabilir cam yüzeyleri ile mekan içine temiz hava akımı sağlanması düşünülmüştür.

Malzemeler ve Sürdürülebilir Yaklaşım

Cephe kurgusunda doğal ve yöresel malzeme kullanımı; maliyet düşüklüğü, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik adına önemsenmiştir.

Güneş kırıcı ahşap panellerde, Muammer Aksoy parkında düzenlenen pergola çatılarında geri dönüşümlü ahşap malzeme tasarlanmıştır.

Cephe kaplamalarında yöresel taş malzeme kullanılmıştır.

YAPIM TARİHİ
2017
PROJE ADI
Çanakkale Bel. Çarşı Ulusal Mimari Proje Yarışması
YER
Çanakkale
YAPILAN İŞLER
Mimari Proje
PROJE PAYLAŞ